Veetõkked, kruntained

Mai 2007
mira 4120 sealer

Vedelik, aluspinna krunt / niiskustõke.

Omadused

  • Polümeerne
  • Peenmolekulaarne
  • Kaitseb aluspinda niiskuse eest
  • Suurendab naket aluspinna ja plaatimissegu vahel
  • Vähendab aluspinna absorbeeruvust
  • Lahjendamata olekus veetihe
  • Lahjendatud olekus difusioonile avatud
  • Kiiresti kuivav
  • Vees lahustuv
  • Lisatud punast värvainet
 


Mai 2007
mira 4120 sealer

Kasutusalad

Poorsete betoon-ja kergbetoonpindade, kipskartongplaatide, ning tsemendi ja anhüdriidi baasil valmistatud krohvpindade jms kruntimiseks enne plaatimist. Suurendab naket aluspinna ja liimsegu vahel. Lahjendamata olekus kasutatav niiskustõkkena märgade ruumide nagu vannitoad, köögid jms seintel.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust jms. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada ning pind parandada. Tolm eemaldada tolmuimeja abil. Rasva, õli, mustuse jms eemaldamiseks kasutada mira 7110 base cleaner.

Tehnilised tingimused

Segamine

Absorbeeruvate ja poorsete tsemendil baseeruvate aluspindade kruntimiseks segada sealer veega vahekorras: 1 osa 4120 sealer 3 osa vee kohta. Puidul baseeruvate pindade (vineer, puitkiudplaat jms) kruntimiseks kasutada kontsentreeritult. Niiskustõkkena kasutada kontsentreeritult.

Kasutamine

Kanda pinnale pintsli või rulliga. Kruntkiht kanda pinnale üks kord. Niiskustõkkena mira 4120 sealer kanda pinnale kahe kihina (teine kiht siis, kui esimene on kuivanud, st 1-2 tunni möödudes).

Temperatuur

Minimaalne aluspinna ja õhutemperatuur +6 º C.

Kuivamisaeg

1-2 tundi sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest.

Kulu

12-16 m2/kg lahjendatud 4120 sealer (1:3). 6-10 m2/kg lahjendamata 4120 sealer (kogukulu niiskustõkkena).

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe peale kasutamist veega.

Pakend

Pudelid / plastämbrid 1 ja 6 kg.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada külma eest kaitstult. Kaitsta liigse kuumuse ja päikesekiirguse eest. Ladustamise aeg minimaalselt 1 aasta tootmiskuupäevast vigastamata originaalpakendis.

Ohutusnõuded

4120 sealer ei sisalda ohtlikke aineid, st ohutuse erimeeteid ei ole vaja rakendada.

Segu 8, Saue 76505 Harjumaa | Tel: +372 6790670 | Faks: +372 6790671 | skype: mira.ee | info@mira.ee