Vuugitäited

Vuugitäited eri suuruse, materjali ja omadustega plaatidele

Plaadid ja vuugitäited

Keraamiliste ja looduskivide valik on viimase paarikümne aastaga plahvatuslikult kasvanud. Materjalide, valmistusviiside ja ka plaatide mõõdu valik on ülisuur.  Vaatamata suurusele, materjalile ja omadustele paigutatakse plaatkate nii, et plaatide vahele jääb kitsam või laiem vahe ehk vuuk.

Funktsioon

Vuugitäide peab täitma kõrvuti asetsevate plaatide vahelise tühimiku, taluma mõningast plaatide liikumist ehk deformatsiooni, olema sealjuures ülimalt määrdumis- ja kulumiskindel. Vuugitäite toon peab sobima plaadiga, kas sulandudes visuaalselt üheks või just rõhutades kontrasti.

Kuidas valida

Enim kasutatakse tsemendipõhiseid vuugitäiteid, mida toodame eri mõõdus vuukidele ja laias värvivalikus, kõrgendatud mehaanilise ja keemilise koormuse all olevatele pindadele sobib epovaigupõhine vuugitäide mira multipox. Eri materjalide ühenduskohtades jms vuukides kasutatakse sanitaarsilikooni supersil.

Ettevalmistus

Enne vuukide täitmist veenduge, et plaatimissegu on kivinenud, sest alt välja kuivav niiskuv võib rikkuda vuugitäite tooni. Vuugid peavad olema sarnase sügavuse ja laiusega ning puhtad.

Segamine

Vuugitäide tuleb alati segada elektrimikseriga. Käsitsi segamine ei pruugi olla piisavalt tõhus. Valmissegatud mört peab seisma paar minutit, et pulbrilised komponendid jõuaks sulada, seejärel segatakse veel kerget läbi ning vuugitäide on valmis kasutamiseks. Vee kogus on samuti oluline, segamisel või ka pesemisel vuuki viidav liigne vesi muudab välja kuivades vuugid nõrgaks ning kirjuks. Liigne vesi on ka vuugitäites peale kuivamist ilmnevate väikeste „nõelaaukude“ põhjuseks.

Paigaldamine

Vuugitäide kantakse vuukidesse kummilapatsiga, diagonaalselt, liigne vuugitäide eemaldatakse plaatidelt sarnaste liigutustega. Vuugid peavad olema põhjani täidetud, mis reeglina nõuab korduvat jõulist surumist.

 

Kui vuugid on piisavalt tahked, et sõrmega vajutamisel ei deformeeru, on aeg vuugipori eemaldada. Õhuke kiht vuugitäidet plaatidel kuivab oluliselt kiiremini, kui vuugid tahenevad, liiga vara pesuga alustades peseme välja veel pehme vuugi pindmise kihi ning vuugid jäävad kirjud. Pesemisel tuleks kasutada hästi välja väänatud pesukäsna, liigne vesi võib taas muuta vuugid nõrgaks ning kirjuks.

Järeltöötlus

Värskelt vuugitud pinda tuleks kaitsta veel paar päeva tolmu jms eest. Hilisemal hooldamisel kasutage mira hooldusvahendeid.

Tooted