Remont- ja tasandussegud

Segud seinte ja põrandate tasandamiseks ja katmise jaoks hea aluspinna loomiseks

Aluspind

Põranda- ja seinakatted nõuavad enda alla tugevat, tasast ja siledat pinda. Teatud oludes võib tasandussegu jätta ka katmata, aga seda tugevam peab pind olema.

Funktsioon

mira tasandussegud on mõeldud aluspinna (seina või põranda) tasandamiseks ning hea nakkega pinna tekitamiseks kattekihile. Tasanduskiht peab andma aluspinnale sobiva kuju ja tasasuse ning tagama piisava tugevuse, et viimistletud pind taluks sellele avalduvat koormust. Tasanduskiht peab nakkuma ka aluspinnaga, selle tagamiseks peab aluspind saama alati enne tasanduskihi pealekandmist sobiva kruntainega krunditud.

Isevalguvad segud

Isevalguvad põrandasegud sobivad mineraalsete aluspindade (betoon jms) nivelleerimiseks.

Fiiberkiuga segud

Fiiberkiuga armeeritud segu x-plan sobib ka puitpõrandate tasandamiseks ning märgades ruumides vee äravooluks vajaliku kalde andmiseks.

Remontsegud

Remontsegud sobivad vertikaalsete ja horisontaalsete pindade kiireks paranduseks. Jämedateralised segud on kasutatavad paksemas kihis, peeneteralised jätavad siledama pealispinna. Seinapahtlid ei pea taluma põrandaga võrreldavat koormust, oluline on hõlbus paigaldus ja lihvitavus. Enamik mira tasandussegusid on kiirkivinevad, mis võimaldab viimistlustööde jätkamist juba loetud tundide möödumisel. Välitingimustes tööd tehes peab jälgima, kas pind lisaks temperatuuri kõikumistele ka märgub. Vesi ja madal temperatuur koosmõjus põhjustavad külmakahjustusi, sellistes oludes tuleb kindlasti kasutada välitingimustele sobivaid tooteid.

Kruntimine

Tasandussegud nõuavad alati enda alla krunti. Absorbeeruvad pinnad tuleb kindlasti kruntida mira 4180 primer dispersioonkrundiga, mida lahjendatakse veega vastavalt aluspinna imavusele. Mittepoorsed aluspinnad (metall, email, glasuur...) vajavad kahekomponentset krunti mira 4140 contact primer.

Segamine

Tasandussegud tuleb segada leige veega pakendil näidatud vahekorras. Segamisanum peab olema ümar, mahutavusega vähemalt 1l segatava kg pulbri kohta ning mitte liiga suure läbimõõduga. Tsemendi baasil tasandussegude jaoks sobib tugevdusrõngaga spiraalmikser ning segisti kiirusega min 700 rpm. Vesi valatakse alati segamisnõu põhja ning pulber vee peale. Segu tuleb segada intensiivselt vähemalt 2 minutit, lasta minuti jagu seista ning segada veelkord kergelt läbi. Enne isevalguva segu põrandale valamist võiks lasta veel minuti nõus seista.

Kattematerjal

Tasandussegud eeldavad katmist (põrandal parkett või keraamika, seinas keraamika või värv jne). Kate peab andma pinnale sobiva kulumiskindluse ja esteetilise välimuse.

Tooted