Kruntained

Kruntaine suleb aluspinna poorid, vähendab veeimavust ja tagab korraliku nakke

Paigaldus

Aluspinnalt tuleb eemaldada tolm ja lahtised osakesed ning naket halvendavad ained (õli, rasv jms). Praod tuleb lahti kraapida ja täita sobiva mördiga. Kui see on tehtud, tuleb pind puhastada tolmuimejaga ning kruntida. Krunt sulgeb aluspinna poorid ning vähendab selle veeimavust. Lisaks tagab kruntaine hea nakke aluspinna ja peale kantava kihi vahel.

4180 primer

Kruntimiseks sobib enamasti nakkedispersioon mira 4180, mis lahjendatakse veega vastavalt aluspinna poorsusele. Puitpindadel kasutatakse 4180 primer kontsentraati, et vältida puitu liigse vee viimist. Mineraalsetel pindadel lahjendatakse 4180 primer veega. 4180 primer nakkedispersioonile on lisatud kollast pigmenti, mis hõlbustab krunditud ja kruntimata alade visuaalset eristamist. 4180 primer nakkedispersioon kuivab kiiresti ja sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välispindadel.

4140 contact primer

Mittepoorsetel aluspindadel, nagu vana värv, roostevaba metall, glasuur, poleeritud pinnad jms, on nakkedispersiooni asemel õige kasutada kahekomponentset kontaktkrunti mira 4140 contact primer. Viimane nakkub väga hästi aluspinnaga ning tekitab hea kontaktpinna järgnevale kihile. Lisaks üldotstarbelistele nakkedispersioonile ja kontaktkrundile on mira valikus mitu kindla otstarbega kruntainet.

4410 vapourstop

mira 4400 multicoat veetõkkesüsteemi kuulub eriline, väga suure veeaurutakistusega aurutõkkekrunt mira 4410 vapourstop. Aurutõkkekrundi kandmisel mira 4400 multicoat veetõkke alla, saame veetõkkesüsteemi veeaurupidavust kordades tõsta. See on väga oluline avalikes pesuruumides ja vastu välisseina olevatel märja ruumi seintel.

4170 decor primer

Enne eri tooni peeneteralise dekoratiivpahtli mira 6820 micro decor pinnale kandmist tuleb aluspind kindlasti kruntida 4170 decor primer kruntainega.

5335 quartz grund

miratherm fassaadisüsteemi tooteperes on spetsiaalne toonitav krunt 5335 quartz grund, mis sobib kasutamiseks miratherm fassaadisüsteemis dekoratiivkrohvide all, ning mis toonitakse alati krohviga ühte tooni.

Tooted

Andmeid ei ole