Plaatimissegud

Professionaalsed tooted igat tüüpi plaatide, sealhulgas suuremõõtmeliste põrandaplaatide, seinaplaatide, klaasmosaiigi ja looduskivi kinnitamiseks

Plaatimissegud

Plaatimissegu ülesanne on nakkuda aluspinna ja plaadiga ning tagada nakke püsivus ka hoone liikumisest tulenevate ja ekspluatatsiooni käigus tekkivate liikumiste kiuste.

Kuidas valida

Tavalised tsemendi baasil plaatimissegud ei nakku täismassplaatide, klaasmosaiigi jms vähese või olematu veeimavusega plaatidega. Et tagada selliste plaatide korrektne paigaldus, peab kasutatav plaatimissegu olema olulisel määral polümeeridega rikastatud.

Standardid

Kõik Euroopa Liidus müüdavad plaatimissegud peavad olema testitud ja tähistatud standardi EN 12004 kohaselt. Mainitud standard käsitleb tsemendipõhiseid plaatimissegusid (tüüp C), vaigupõhiseid (R) ja dispersioonipõhiseid (D).

Klass

Klass 1 näitab, et segul on nii normaaltingimustes kui ka peale külmutustsükleid, kuumutamist ning vees vanutamist vähemalt 0,5 N / mm² naket. Nr 2 näitab naket ülaltoodud oludes vähemalt 1,0 N /mm². Kiirkivinevad segud märgitakse tähega F, kui plaatimissegu hoiab plaati ilma alt toestamata, saab selle klassile lisada tähe T . Pikendatud lahtiolekuajaga segud (30 min) tähistatakse tähega E.


Kui plaatimissegu talub deformatsiooni 2,5 mm, saab toode klassi S1 ning seda võib nimetada elastseks. Kui aga segu talub deformatsiooni 5 mm või enam, on tegemist S2 klassi ehk kõrgeima elastsusega plaatimisseguga.

Kuidas lugeda

Toode tähisega C1 on normaalne, ilma lisaomadusteta plaatimissegu. Tähisega C2TE S2 saame plaatimissegu, mis on tsemendi baasil C parandatud nakkega 2, mittevalguv T,  pikendatud lahtiolekuajaga E ning kõrgeima elastsusega S2. 

Kulu

Mida suuremat koormust peab pind taluma, seda olulisem on, et plaatimissegu kataks võimalikult suure osa plaadi tagaküljest.

Seinad – Kergema koormusega pindadel on vajalik, et plaatimissegu kataks plaadi tagakülje vähemalt 80% ulatuses. Plaatimissegu peab olema korralikult hõõrutud aluspinnale ning plaat surutud tugevalt segu sisse.

Põrandad – Põrandatel peab segu reeglina katma plaadi tagaküljest 100%, et vältida plaatide purunemist. Eluruumides, kus on vaid kerge koormus, on minimaalne katvus 80%. Suure koormusega keskkonnas on korralik kontakt plaadi ja segu vahel eriti oluline.

Välitingimustes ning suure koormusega põrandatel peab plaatide tagakülg olema alati 100% plaatimisseguga kaetud. Et saada head naket, peab mõnikord kandma plaatimissegu lisaks aluspinnale ka plaadi tagaküljele.

Paigaldamine

Enne plaatimist tuleb kindlasti teha plaadijaotus, mis tagab nägusa lõpptulemuse ja järgib aluspinnas olevaid deformatsioonivuuke. Plaatimissegu ei sobi kallete tegemiseks, vajadusel tuleb aluspind eelnevalt tasandada. Märgades ruumides peab olema tehtud nõuetekohane veetõke. Plaatimissegu kantakse hammas- lapitsaga ühtlase kihina aluspinnale ning tarvidusel ka plaadi tagumisele küljele. Plaat surutakse hõõruva liigutusega segusse, et saada võimalikult suur kontaktpind. Ühtlase laiusega vuukide saamiseks on hea kasutada vuuginööri või -riste.

Aluspind

Mida suuremad on aluspinna võimalikud deformatsioonid ning mida suuremad on kasutatavad plaadid, seda paksema segukihi ja suurema elastsusklassiga seguga nad paigaldatakse. Suurteks plaatideks loetakse plaati, mille ühe või enama külje pikkus on suurem kui 30 ning ükski külg ei ole üle 120 cm. Aluspinna tolerants peab olema maks +/- 2mm kahe meetri kohta. Sellise ebatasasuse saab kompenseerida plaatimisseguga. Kui plaadi küljepikkus on üle 120 cm, peaks aluspind olema ülaltoodust tasasem. Siis tuleb pind tasandada peeneteralise isevalguva seguga mira 6600, mida või paigaldada kihist 10 mm kuni praktiliselt nullini.

Suured plaadid

Suurematele plaatide kasutamisel soovitame plaadisegu kandmiseks kaarja hambaga segukammi. Kaarhambalise segukammiga laotatud plaatimissegule tekib naket halvendav kuiv kiht (nahk) aeglasemalt ning plaadid saavad parema nakke seguga. Ka on kergem suuri plaate vajutada segusse nii, et saavutada piisav plaadi katvus.

Töövõtted

Õige kihipaksuse saamiseks tuleb segukammi hoida paraja nurga all (70 - 80º). Mida paksem on segukiht seda pikem on kuivamisaeg.

Vuukimine

Plaatidevahelised vuugid tuleb täita sobiva tsemendi- või epopõhise vuugitäitega. Eri materjalide ühenduskohtades, nurkades jms vuukides kasutatakse sanitaarsilikooni mira supersil.

Tooted