Veetõkked

Efektiivsed veetõkkelahendused kaitsmaks erinevaid ruume ja materjale vee- ja niiskuskahjustuse eest

Veekahjustus

Vesi ja niiskus rikuvad paljusid materjale, nagu puit ja puidupõhised ehitusplaadid, metall, kipssegud ning kipskartongplaat jne. Lisaks loob niiskus soodsa kasvulava hallitusele ning bakterite ja halvendab konstruktsiooni soojapidavust. Välitingimustes põhjustavad tarindisse tungivad vesi ja niiskus lisaks ülaltoodule ka külmakahjustusi.

Märg ruum

Märg ruum on pisut lihtsustatult selline ruum, kus on põrandal trapp. St ruum, mille sihipärasel kasutamisel võib põrandale ja seinale sattuda vett. Sellises ruumis peab olema vältimatult põrandal kalle trapi suunas, ukseavas künnis ja kogu põrandat ja seinu kaitsev veetõke. Ka näiteks pesumasinast tuleva lekke korral peab vesi jooksma trappi, mitte valguma oma elamisse ja naabritele.

Veeauru probleemid

Vannitoas on peale duši kasutamist või pesu kuivatamisel palju kõrgem õhuniiskus kui ümbritsevas keskkonnas ning veeaur hakkab liikuma ruumi konstruktsioonidesse. See efekt tekib eriti tugevalt välisseinas. Soe õhk seob niiskust rohkem kui jahe, ning mida suurem on temperatuuride erinevus kahel pool seina, seda suurema intensiivsusega veeaur vannitoast seinatarindisse pressib. Halvasti isoleeritud vannitoast liigub veeaur edasi, rikkudes teele jäävad materjalid ja põhjustades bakterite kasvu ning hallitust. Niiske seina soojusjuhtivus halveneb märgatavalt, tekitades soojakadu, niiskus kondenseerub seinas ja põhjustab talvel külmakahjustusi.

Niiskuskahjustuse mõjud

Eriti halb on olukord, kui seina liikunud niiskus ei saa piisavalt kiiresti välja kuivada. Meie kliimas see just nii kipubki olema. Tulemus on liigniiskus seinas, mis soodustab hallitusseente vohamist. Lisaks sellele, et see võib kahjustada konstruktsioone ning vähendada nende kandevõimet, halvendab see sisekliimat ja tekitab erinevaid tervisprobleeme. Mida suurem on veetõkke veeaurutakistus, seda vähem veeauru läbi selle pääseb ja seda tõhusam see on.

Milleks veetõke?

Neli põhjust, miks peab märgades ruumides kindlasti olema hästitoimiv veetõke:

  • Vee ja niiskuskahjustuste vältimine ruumi pikaealisuse tagamiseks.

  • Hallituse ja bakterite vältimine hügieeni ja kasutaja tervise huvides.

  • Veeavarii korral endale ja naabritele tekkiva kahju minimeerimine.

  • Niiskunud soojustuse ja tarbetu küttekulu vältimine.

Kaitse veeauru eest

Lisaks veetihedusele, mis on üsna hõlpsasti saavutatav, peab veetõke pakkuma kaitset ka veeauru eest. Kui veekoormus on duširuumis suhteliselt lühikest aega, st vesi jookseb maha ja trapist ära, siis liigne niiskus ehk veeaur jääb ruumi palju pikemaks ajaks. Seepärast peab märgades ruumides olema alati tagatud lisaks veetõkkele ka korralik ventilatsioon või tuulutus.

Erinevad lahendused

Vedelal kujul aluspinnale kantavad veetõkked võib jagada kolmeks:

  • Polümeeridega modifitseeritud tsemendipõhised mördid

  • Polümeersed dispersioonpastad

  • Sünteetilisel vaigul põhinevad veetõkked

Lisaks on olemas veel veetihedad ehitusplaadid ja mitmesugused rullmaterjalid.

Veetõkkemördid

Polümeeridega modifitseeritud tsemendi baasil veetõkkemördid sobivad eeskätt kaitsma hoonet väljastpoolt sisse tungiva sadevee, pinnasevee ja niiskuse vastu. Need sobivad kasutamiseks nii hoone väli- kui ka sisepindadel. Lisaks kasutatakse veetõkkemörte, nagu ka vaigupõhiseid võõpasid suurema koormuse all olevatel aladel, nagu tööstuspinnad jms.

Dispersioonpastad

Märgades ruumides kasutatakse veetõkkena valdavalt traditsiooniliselt vedelalt pinnale kantavaid polümeerseid dispersioonpastasid. Veetõkkemembraan mira 4400 multicoat on mõeldud märgade ruumide kaitseks ruumi sees tekkiva vee ja niiskuse eest, vältides nende tungimist seina ning põrandasse. Toimiv veetõke on kompleksne süsteem, kus lisaks veetõkkele kasutatakse ka aluskrunti mira 4180 primer, läbiviikude tihendamiseks mansette, nurgalinte ja -tükke ning vajadusel liimhermeetikut mira 3690 one seal.

Efektiivsus

Veetõkkemembraanil on oluline näitaja difusiooniga ekvivalentne õhukihi paksus Sd (m) = veeauru difusiooni takistustegur μ × materjali paksus d(m). St veetõkkemembraani veeaurutakistus nõutava kihipaksuse korral. Kahes kihis peale kantava mira 4400 multicoat veetõkke tarve on min 1,0 kg, Sd väärtusega 6,8m. Turul on saada ka tooted, mille Sd väärtus lubatava kihipaksuse juures on 1,8m või veelgi vähem.

Ettevalmistus

Veetõke eeldab korralikku aluspinda, mis peab olema hea nakke saamiseks sidus, kuiv ning tasane. Paratamatult tekib hoone konstruktsioonis deformatsioon, hea veetõke peab olema piisavalt elastne ning tarvidusel sildama ka aluspinnas tekkivad väiksemad praod. Veetõke peab olema tõhus – st katkematu, piisava nakkega aluspinnale, veetihe ning suure veeaurutakistusega. Igal materjalil on veeauru difusioonitakistustegur, μ, mis näitab, kui palju on materjali difusioonitakistus suurem, võrreldes sama paksu õhukihiga samal temperatuuril. Õhu veeauru difusioonitakistus μ = 1.

Paigaldamine

Veetõke rullitakse või pintseldatakse aluspinnale vähemalt kahes kihis, eri kihid teineteise suhtes ristipidi. Materjali tuleb kanda pinnale piisavalt, et saada vajalik kihipaksus. Erilist tähelepanu nõuavad igasugused eri materjalide ühendused, vuugid, läbiviigud jms.

vapourmat

Vedelal kujul kahes kihis pinnale kantavate veetõkete kõrvale on mira toonud uudse rullmaterjali mira 4500 vapourmat. Materjal liimitakse mira 4650 aqua flex 2K kahekomponentse veetõkke- mördiga ülekattes paanidena märja ruumi seinadele ja põrandale, ning peale kuivamist on pind valmis mansettide paigalduseks ja plaatimiseks.

 

Rullmaterjali mira 4500 vapourmat veeaurutakistus on üle kümne korra suurem kui vedelal kujul pintsli või rulliga paigaldataval materjalil, selle kihipaksus ja veeaurutakistus on alati garanteeritud. Lisaks jäävad ära kuivamisajad eri kihtide vahel.

 

Traditsiooniline vedelal kujul pinnale kantav veetõke nõuab esmalt nurkade jms kohtade tihendamist ning seejärel kahe kihi veetõkkemassi pinnale kandmist. See tähendab kolme tööetappi, mille vahel on kuivamisajad. Seinale liimitav mira 4500 vapourmat on 5 – 6 tunni möödudes valmis torumansettide ja nurgatükkide paigalduseks ning loetud tunnid hiljem juba valmis plaatimiseks. Vajadusel saab 4500 vapourmat veetõkkemati peale üksikuid plaate vahetada ilma veetõket lõhkumata.

Tooted

Andmeid ei ole