6840 decor

Dekoratiivpahtel
Valge, mineraalsete seinapindade viimistluskrohv sise- ja välistöödeks. Sobib krohvitud müüritise, leca plokkide, tellisseinade ja betoonpindade katmiseks.

Tooteleht

Kasutamine

Difusioonile avatud pinnakattekrohv betooni, leca plokkidest või tellismüüritise, krohvitud aluspinna viimistlemiseks.

 

Tootekirjeldus

Tsemendipõhine struktuurkrohv, vee- ja külmakindel.

 

Kasutusala

Struktuurne pinnakattekrohv sise- ja välistöödeks.

 

Sobivad aluspinnad

6840 decor kantakse aluspinnale 2 – 5 mm paksuses kihis. Sobib krohvitud müüritise, leca plokkide, tellisseinade ja betoonpindade katmiseks. Sobib ka korstnatele ning soklitele.

 

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas tolmust, õlist, rasvast ja lahtistest osakestest. Lubja ja tsemendipiima jäänused tuleb eemaldada. Vajadusel tuleb pind eelnevalt parandada ning tasandada mira 6810 cemplaster või mira 5300 netfix tasandusseguga.

 

Kruntimine

Imavad aluspinnad tuleb kruntida mira 4180 primer vesilahusega suhtes 1 : 2.

 

Paigaldus

15 kg mira 6840 decor kuivsegu segada 3,8 – 4,4 liitri veega ühtlaseks massiks. Kasutage aeglaste pööretega segumikserit. Kandke aluspinnale terasliibi, harja, rulli või pritsiga. Liibiga paigalduseks kasutage vähimat lubatud veekogust, pintsli, harja või pritsiga paigaldu- seks kasutage suurimat lubatud veehulka.

NB! Kogu korraga vaadeldav pind tuleb krohviga katta ja viimistleda järjest, katkematu tööetapina. Muutuvad ilmaolud vms võivad põhjustada krohvi kuivamisel toonierinevusi. Katkestusi saab teha nurkades, deformatsioonivuukides vms kohtades.

Tööriistad puhastada kohe peale töö lõppu veega.

Tarve: 1,5 – 2 kg / m2 kohta pintsliga paigaldades. 3 – 7 kg / m2 kohta liibiga paigaldades.

 

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.

Toode on valmistatud valge tsemendi baasil, millel on loomulik väga madal kuuevalentse kroomi sisaldus, jäädes alati alla lubatud piirmäära 2 mg / kg.

Vaata ohutuskaarti.

 

Pakend

15 kg kott.

 

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning jahedas. Toode vastab tehnilisele kirjeldusele vähemalt üks aasta tootmiskuupäevast avamata pakendis. Toode on kasutatav ka hiljem, aga mõni tehniline näitaja võib olla muutunud (näiteks pikenenud kivinemisaeg).

Tarind

Sisetingimustes
Sein
Välistingimustes
Sein
Aluspind
Betoon
Krohv
Pahtel
Krohvitud müüritis
Lecaplokk

Kasutamine

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja sidus. Lubja ja tsemendipiima jäänused tuleb eemaldada. Vajadusel tuleb pind eelnevalt parandada ja tasandada mira 6810 cemplaster või mira 5300 netfix tasandusseguga. Imavad aluspinnad tuleb kruntida mira 4180 primer vesilahusega suhtes 1 : 2.

Segamine
3,8-4,4 L

vett +

15 kg

segu

Kasutusjuhis

Paigaldus

Kasutage aeglaste pööretega segumikserit. Kandke aluspinnale terasliibi, harja, rulli või pritsiga. Liibiga paigalduseks kasutage vähimat lubatud veekogust, pintsli, harja või pritsiga paigalduseks kasutage suurimat lubatud veehulka.

Viimistlus

Kohe peale paigaldust tehke värskele mördile rulli või pintsliga soovitud pinnastruktuur.

Atribuudid

Kulu
Pintsliga paigaldades: 1,5-2 kg /m²
Liibiga paigaldades: 3-7 kg /m²
Kihipaksus
2-5 mm
Tööaeg ja temperatuur

Soovituslik temperatuur:

10-25°C

Tööaeg:

1-2
h
Kivinemisaeg
Edasiseks töötluseks: 18-24 h

Mõõdud ja pakend

Pakend
15 kg kott

Dokumendid

6840 decor DoP
Toimivusdeklaratsioon
6840 decor white SDS
Ohutuskaart

Pakendiinfo

ImageToodeEANKoodX (mm)Y (mm)Z (mm)Neto Weight (kg)Bruto Weight (kg)Best Before (Days)
mira 6840 decor, 15 kg570191468400750901088135002401201515.11365