Kuivsegud sisaldavad tsementi ja muid väga peeneid osiseid, mis kipuvad kergesti lenduma. Seda nii kuivsegu valamisel kotist segamisanumasse, segamise ajal kui ka tühje kotte käideldes. Õhku paiskunud tolm püsib seal kaua, muutes töökeskonna ebameeldivaks ja mustaks. Paljud mira plaatimissegud ja põrandasegud on toodetud nn low dust tehnoloogiaga, st segud on vähetolmavad. Nii saame muuta Teie töökeskonna puhtamaks ja meeldivamaks. Kõik low dust tehnoloogiaga toodetud segud on ka vastava embleemiga selgelt märgistatud.

Low dust-märgiga mira tooted: