Koordynator techniczno – handlowy :

Wojciech Rajewski
696 429 599
wojciech.rajewski@mira.pl