Koordynator techniczno – handlowy :

BOK
32 756 00 31-32
info@mira.pl