Średniowarstwowy, wysoko elastyczny wodo i mrozoodporny, lekko rozpływalny klej do układania nienasiąkliwych wielkoformatowych ( o boku dł. powyżej 30cm) płytek ceramicznych, klinkierowych, gresu, kamienia naturalnego na podłożach gdzie występuje ryzyko deformacji., beton ( wiek ok. 1 miesiąc) podłogi z ogrzewaniem wodnym i elektrycznym, tarasy, balkony. Na podłoża poziome. Zalecany do stosowania na izolację mira 4400 multicoat. Klej klasy C2.