Sobiva toote valimist hõlbustav võrdlustabel

Tabelis toodud info on üldistatud soovitus. Sobiliku toote valikul tuleb lähtuda ehitusprojektis toodud klassist, paigaldaja kogemusest ning muudest konkreetsetest teguritest.