Soojustusmaterjali liimsegu. GP

  Omadused

  • Hall
  • Elastne
  • Tsemendi baasil
  • Hea nakkega
  • Ilmastikukindel
  • Pumbatav
  • Mehaaniliselt vastupidav

  Kasutusala

  • Karestatud vana värv
  • Tasandatud müüritis
  • Tsementkrohv
  • Lubi- tsementkrohv
  • Betoon
  • Kergbetoon
  • Kuivkrohvplaat

  Lisateave

  • Kulu ca 4 kg/m2
  • 25 kg kott
  • Aluspind vajadusel kruntida
  • Töötemperatuur 6 – 25⁰C
  • Kasutusaeg 2-3 h
  • Kuivamisaeg 2-3 päeva
  • Säilivusaeg 12 kuud