Jämedateraline remontsegu. CT-C25-F5

  Omadused

  • Hall
  • Kiirkivinev
  • niiskuskindel
  • Tsemendi baasil
  • Külmakindel
  • Kulumiskindel
  • Vähetolmav

  Kasutusala

  • Sise- ja välistingimustes
  • Kuiv ja märg ruum
  • Seinad ja põrandad
  • Betoon
  • Tsementkrohv
  • Vana keraamika
  • mira 4140 või 4180 krunt

  Lisateave

  • Kulu 1,9 kg/m²/1 mm
  • 25 kg kott
  • Kihi paksus 20-80 mm
  • Töötemperatuur 6-20⁰C
  • Kasutusaeg 40-60 min
  • Kivinemisaeg ca 6 h
  • Säilivusaeg 6 kuud