5100 ecofix

Miratherm
EN 13 501
Elastne halli tsemendi baasil liimisegu EPS polüstüreenplaatide ja mineraalkiust isolatsiooniplaatide kinnitamiseks fassaadile
Omadused
Elastne
Tsemendi baasil
Hea nakkega
Ilmastikukindel
Hall
Pumbatav
Mehaaniliselt vastupidav

Tooteleht

Kasutamine

mira 5100 ecofix on kuivsegu, mis peale veega segamist on valmis kasutamiseks.

mira 5100 ecofixi kasutatakse soojusisolatsioonimaterjalide (nagu fassadipolüstüreenplaadid, fassaadimineraalvillplaadid) liimimiseks fassaadisoojustussüsteemis (ETICS) betoonaluspindadele, müüritisele, kergbetoon ja gaasbetoonaluspindadele, nagu Aeroc, Fibo, Leca, keramsiit jne.

Sobib kasutada miratherm soojusisolatsiooni liitsüsteemides (ETICS) liimina.

 

Tootekirjeldus

mira 5100 ecofix on elastne halli tsemendi baasil liimisegu EPS polüstüreenplaatide ja mineraalkiust isolatsiooniplaatide kinnitamiseks fassaadile. miratherm toode.

 

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema püsiv, tihe, kuiv, puhas tolmust, rasvast, tsemendipiimast, õlist jms. Soolad, hallitus, vetikad vm aluspinna naket halvendavad tegurid eelnevalt vastavalt eemaldada või töödelda. Nõrgemad aluspinna osad tuleb eemaldada ning teha parandused.

 

Kruntimine

Absorbeeruvad pinnad tuleb kruntida kasutades 1 osa mira 4180 primer lahjendatuna 1-3 osa veega sõltuvalt aluspinna poorsusest, ülejäänud pinnad niisutada mira 5100 ecofixi kasutamise ajal. ±1 cm suurused ebatasasused saab tasandada mira 5100 ecofixiga.

 

Segamine

Liimsegu segada vahekorras: ca 0,25 l puhast vett 1 kg kuivsegu kohta. Jätta segu 10 minutiks seisma, seejärel segada hoolikalt läbi. Nüüd on segu valmis kasutamiseks. Parimaid tulemusi annab segamine madalapöördelise segumikseriga.

 

Paigaldus

Kasutatakse äär-punkt meetodit. mira 5100 ecofix laotatakse ca 5 cm laiuselt piki soojustusmaterjali äärt ning 2-3 punktina (peopesa suurused) soojustusmaterjali plaadi keskossa. Segukihi paksus äärejoonel ja punktides valitak- se sõltuvalt aluspinna tasasusest nii, et oleks tagatud vähe- malt 40% kontaktpind. Lamellvilla puhul peab kontaktpind olema 100%.

Isolatsiooniplaadid paigaldada servad vastamisi, plaatide külgpinnad peavad jääma liimivabaks. Plaate paigaldatakse altpoolt üles. Plaatide paigaldamisel ei tohi tekkida ristvuuke plaatide ühenduskohtades ja avanurkades. Plaatide paigaldamisel nihutada plaati kergelt, et liim paremini aluspinnaga nakkuks. Jälgida plaatidest tekkiva pinna vertikaalsust ja sirgust.

Tööriistad puhastada kohe peale kasutamist veega. Krohvi sattumisel muudele dekoratiivpindadele pesta need kohe puhta veega.

Peale kuivamist on aluspinnale liimitud isolatsiooniplaatidest pind valmis armeerimiseks toodetega mira 5300 netfix + mira uninet.

 

Kasutusaeg

Peale segamist on mira 5100 ecofix segu kasutamiskõlbulik 2-3 tunni jooksul. mira 5100 ecofix ei soovitata kanda suurematele pindadele kui on võimalik katta isolatsiooniplaatidega enne “naha” efekti tekkimist segu pinnal so. 20-30 minuti möödudes.

 

Tüübeldamine

Puhtal ja uuel müüritisel või betoonil ei ole EPS plaatide tüübeldamine vajalik kuni 8 m kõrgustel hoonetel. Aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 0,08 N/mm2. Tüübleid võib paigaldada peale mira 5100 ecofix liimsegu küllaldast kivistumist so. umbes 1 päeva möödudes.

 

Kuivamisaeg

Liimisegu on kuiv 2-3 päeva pärast, kuivamisaeg sõltub temperatuurist, tuulest ja õhuniiskusest. Külm ja niiske ilmastik pikendab kuivamisaega. Kuivamisajal kaitsta pinda sademete ja külmumise eest.

 

Temperatuur

Minimaalne õhu ja aluspinna temperatuur on +6°C. Vältida liiga kõrget temperatuuri ning otsest päikesekiirgust.

 

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Veega segamisel tekib leeliseline reaktsioon, seepärast kaitske nahka ja silmi. Hoida laste eest.

Vaata ohutuskaarti.

R 36/37/38, S2, S22, S24/25, S26

 

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga tehnilised parameetrid, näiteks kivinemisaeg, võivad muutuda.

Tarind

Välistingimustes
Sein
Aluspind
Betoon
Kergbetoon
Gaasbetoon
Müüritis
Keramsiit
Tsementkrohv
Lubitsementkrohv
Mineraalne fassaadipahtel

Kasutamine

Segamine
0,25 L

vett +

1 kg

segu

Atribuudid

Kulu
Sein (keskmine): 4 kg /m²
Tööaeg ja temperatuur

Soovituslik temperatuur:

6-25°C

Tööaeg:

2-3
h
Kivinemisaeg
Edasiseks töötluseks: 24 h
Lõplikult kuiv: 2-3 päeva

Dokumendid

5100 ecofix DS
Tooteleht
5100 ecofix DoP
Toimivusdeklaratsioon
5100 ecofix SDS
Ohutuskaart
miratherm
Juhend

Seotud tooted

Mira uninet-01
Armatuurvõrk
uninet
Isevalguvate põrandasegude armeerimiseks, küttekaablite kinnitamiseks
Mira 4180 primer (front)-01
Kruntaine
4180 primer
Nakkedispersioon poorsete pindade kruntimiseks enne tasandussegu, veetõkke, plaatimissegu vms pinnale kandmist.
Mira 5300 Netfix 25kg (+d22)
Miratherm
5300 netfix
Elastne halli tsemendi baasil fiibriga tugevdatud liimarmeeringpahtel. Sobib kasutamiseks polüstüreenplaatide, mineraalkiust isolatsiooniplaatide ja mineraalkiust lamellplaatide liimimiseks.

Pakendiinfo

ImageToodeEANKoodX (mm)Y (mm)Z (mm)Neto Weight (kg)Bruto Weight (kg)Best Before (Days)
mira 5100 ecofix, 25 kg570191451000914502601002525.11365